Yangın güvenlik kuralları nelerdir?

Rusya Federasyonun da son günlerde yaşanan yangın olayları ve can kayıpları, Rusya devlet kurumlarının yangın güvenliği ile ilgili kontrolleri maksimum seviyede artırmasına sebep olmuştur. Bu anlamda geçmişte olduğu gibi bugün daha da çok sıklıkta Rusya Federasyonu’nda faaliyet gösteren tüm firmalar yangın güvenliği yasasına uygun olup olmadıklarının kontrolü ile ilgili defalarca farklı prosedür ve uygulamalar ile karşı karşıya kalabileceklerdir. Kimi şirket yöneticileri için gereksiz görülen, ancak kontrol esnasında beklenmedik problemler ortaya çıkan bu konu ile ilgili olarak bazı özet bilgilerin okuyucularımıza fayda sağlayacağına inanmaktayız; Rusya Federasyonu ilgili kanunlarına gore şirketlerin yangın güvenliğine uymasından şirket genel müdürü ve şirketin kendi içerisinde oluşturması gereken yangın güvenliği gurubu sorumludur. Yangın güvenliği kuralları bilerek veya bilmeyerek ihlal edildiğinde şirket yöneticisi veya yangın güvenliği sorumluları, disiplin cezası, idari cezalar veya hürriyet kısıtlayıcı cezalar ile kanun önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır. Denetleyici kuruluşların kanun ihlallerini tesbit etmesi durumunda yangın güvenliği kural ve kanunlarını ihlal eden kişiler gerek denetleyen kurumun kararı ile gerekse mahkeme kararı ile idari sorumlu tutularak ceza alabilirler. Yangın güvenliği kurallarına uymayan kişiler için ihlalin veya eksikliğin tehlike oranına göre; resmi uyarı, 1000 ruble ile 2000 ruble arasında para cezası, ihlali yapan şirkete 10 000 ruble ile 20 000 ruble arasında farklı oranlarda cezalar uygulanabilir. Kural ve kanun ihlalinin fazla olması neticesinde ise ihlalleri yapan kurluşun faaliyetleri eksikliklerin giderilmesi için 3 aylık sure için durdurulabilir ve yetkili kişi görevinden uzaklaştırılabilir. Kanun ve kural ihlalleri sonucunda yangına sebebiyet verilmesi durumunda ise Rusya Federasyonu ceza kanunu maddeleri uygulamaya sokularak hürriyet bağlayıcı cezalar verilebilir. İhlal sonucu çıkan yangında insan sağlığına zarar verilmesi durumunda 80 000 rubleye kadar para cezası, yanı sıra 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açılabilir. İhlal neticesinde bir kişinin hayatını kaybetmesi durumunda 5 yıla kadar hapis istemi ile dava açılabilir. Eğer ihlal neticesinde oluşan can kaybı birden fazla ise 7 yıla kadar hapis istemi ile ceza davası açılabilmektedir. Şirketlerin yangın güvenliği kontrolü esnasında en çok karşılaştıkları eksiklikler ve yapılan kanun ihlalleri şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:
1-Otomatik yangın alarmının, yangın erken uyarı sisteminin, tahliye sisteminin bulunmaması veya bozuk olması.
2-Yangın söndürme cihazlarının bulunmaması.
3-Elektrik kablolarının montaj kurallarına ve teknik bakım kurallarına aykırı bir şekilde kullanılması.
4-Bina iç cephelerinin ve tahliye yollarının dekorasyonunda kaplama malzemelerinin yanıcı maddeler kullanılarak yapılmış olması.
5-Duman çekme sisteminin bulunmaması.
6-Dahili yangın söndürme suyu sisteminin çalışmaması.
7-Sigara içilmesi yasak olan alanlarda sigara içilmesi.
8-İzine tabi olan ısı ve alev kullanılan işlerin yapılması.
9-Görünür şekilde yangın anında kullanılacak tahliye planlarının bulunmaması.
10- Yangın esnasında ve iş bitiminde elektrik akımını kapatan düzeneklerin, iş bitiminde bölümlerin kontrol edilip kapatılmasına ilişkin düzenin, yangın anonsu olduğunda çalışanların yapması gerekenler, yangın güvenlik eğitimi alınması ile ilgili bilgilerin bulunduğu yangın güvenliği genelgesinin ve yangın güvenliği sorumlusunun bulunmaması.
11-Yangın güvenliği kontrol defterinin bulunmaması.
12-Bina veya işyeri güvenliğinin bulunmaması, bu neden ile yabancı kişilerin izinsiz giriş çıkış yapabilmesi .
13-Binaya ulaşım yollarının yardım araçlarının girişine engel oluşturması.”

Facebook Yorumlar