Rusya’da Türk vatandaşlarının ödeyecekleri vergi oranları

Rusya Federasyonu vergi sistemi üç kademelidir:
Federal (Merkezi Hükümet) vergiler, bölgesel (Valilik) vergiler ve yerel (Belediye) vergiler. Bu vergilendirmeler kendi içerisinde çok fazla çeşitlilik göstermek ile birlikte Rusya’da gelir vergisi ve edinilmiş taşınır veya taşınmaz mülklere veya diğer aktiflere ait vergiler Türk vatandaşlarımızı en çok ilgilendiren vergiler arasındadır.

Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu çeşitli vergiler içerisindeki “Federal vergiler” ve “Yerel vergiler” mevzuatlarını okumasında fayda vardır.

Gelen sorular en çok yabancıların gelir vergisi ve satın alınmış taşınmazlar için ödeyecekleri vergi oranlarıdır.

Kısa bir bilgi vermek gerekirse şunları söyleyebilirim:

Federal vergiler
1. Katma değer vergisi
2. Lüks tüketim vergisi
3. Kişisel gelir vergisi
4. Kurumlar vergisi
5. Madenler vergisi
6. Su kaynakları vergisi
7. Diğer damga vergileri ve harçlar

Kişisel gelir vergisi
Rusya Federasyonu’nda yerleşik kişiler ve Rusya Federasyonu’nda yerleşik olmayan fakat Rusya Federasyonu’nda gelir elde eden gerçek kişiler kişisel gelir vergisi mükellefleridir.
Burada Rezident ve nerezident kavramlarını çok duymaktasınızdır.
Kişisel gelir vergisi oranı yüzde 13’tür(Rezident). Ancak, Rusya’da yerleşik olmayanlar (Ne Rezident) için ise yüzde 15 veya yüzde 30 arasında değişen oranlar uygulanabilmektedir.

Yerel vergiler
1. Toprak ve arazi vergisi
2. Kişisel mülkiyet ve aktif vergisi
Toprak ve arazi sahibi gerçek kişiler için vergi oranları yüzde 0,3 ila yüzde 1,5 arasında değişmektedir.

Vergi konusu olarak tanımlanan mülke sahip gerçek kişiler vergi mükellefleri olup, apartmanlar, odalar, bina vb. yapılar ile bu yapılardaki paylar aşağıda belirtilen oranlarda vergilendirilmektedir.Bu oranlar her sene hükümet tarafından açıklanarak değişiklik gösterebilmektedir.

300.000 ruble altındakiler: Yüzde 0,1
300.000 – 500.000 ruble arası: Yüzde 0,1 ve yüzde 0,3 aralığı
500.000 rubleden fazlası: Yüzde 0,3 ve yüzde 2 aralığı gibi.
Vatandaşlarımızın en çok sorduğu “Yüzde 13 gelir vergisi mi yoksa yüzde 30 gelir vergisi mi vereceğim?” sorusuna ise şu cevabı verebiliriz:

Eğer Türk vatandaşı Rusya sınırları içerisinde 183 günden daha az kalıyor ise “Ne Rezident” kabul edilir ve yüzde 30 vergi verir.Bir senelik vergi dönemi içerisinde 183 günden fazla Rusya’da ikamet eden Türk vatandaşı ise aldığı maaş da dahil olarak yüzde 13 gelir vergisi verecektir yani “Rezident” kabul edilir.

Rusya Finans Bakanlığı’nın 27 Ekim 2017 tarihli ve 03-04-05/70750 numaralı yazına göre Rusya’da VKS sahibi olan yabancı ülke vatandaşlarının tamamı 183 gün şartı aranmadan yüzde 13 gelir vergisine tabi tutulmaktadırlar.

Facebook Yorumlar