Rusya’da taşeron işçi uygulaması

 

(Аутстаффинг)

Rusya’da faaliyet gösteren birçok firmamız sıkıntılı dönemlerde vize ve çalışma izni sorunlarını hazır personeli olan firmalardan bu işçileri kiralayarak aşmaya çalıştılar.
Halen birçok firma gerek çalışma izinleri ile uğraşmamak gerekse göstermelik fatura ve iş yaratmak amacı ile bu personel kiralama sözleşmelerini kullanmaktadır.Yani taşeron işçi temini konusu ile ilgilenmektedirler.

Şunu öncelikle belirtmek isterim Rusya Federasyonu İş Kanunu 56.1. maddesi açıktır ve kesinlikle böyle bir uygulamayı yasaklamaktadır.

Ancak firmalar herhangibir açık bularak ve dolambaçlı yollar ile bu maddeyi ihlal etmeye devam etmişlerdir.

Rusya’da hükümet bu ihlalleri tamamen önlemek ve vergi dairelerinin yapılan bu tip sözleşmeleri rahat bir şekilde yok sayabilmesinin önünü açmak amacı ile 29.10.2015 tarihinde 1165 nolu kararname ile bir düzenleme yapmıştır.Buna göre;
Başka bir şirkete personel kiralayabilecek firmalar bundan böyle sadece bu iş koluna ait lisans ile çalışma yapabilirler.

Personel temin etme hizmeti verecek firmalar en az 1 milyon ruble kuruluş sermayesine sahip olmak zorundadır.

Bizdeki deyimle işçi taşeronluğu yapan bu firmalar vergi dairelerine,sigorta fonlarına,emekli sandığına hiçbir mali dönemde borçlu halde faaliyet sürdüremezler.

Bu hizmeti veren firmaların genel müdürü personel özlük işleri konusunda diploma sahibi olmalıdır.Ayrıca bu genel müdür son 3 sene içerisinde en az 2 sene iş tecrübesine sahip olmalıdır.Yine aynı şekilde bu genel müdürün hiçbir şekilde idari veya adli ceza almamış olması gerekir.

Taşeron firma çalışanları Rusya iş ve işçi servisinden akreditasyon eğitiminden geçerek sertifika almak zorundadırlar.

Yukarıdaki bilgilendirmelerin doğrultusunda özellikle inşaat firmalarımızın yaptıkları bu tür sözleşmelerin yok sayılacağı ve vergi kaçırmaya yönelik teşebbüs kabul edileceğini hatırlatmak isterim.

Rusya iş kanunu belirli konularda ise personel kiralama işlemlerine izin vermeye devam etmektedir. Şöyleki;
Şirketler akreditasyonu olmayan firmalardan aşağıdaki sıra dışı durumlarda personel kiralayabilirler.

Kiralanan personelin çalışma süresi 9 ayı geçemez.

Mevcut kadrolu personelin senelik izinde olması veya hasta raporu alması durumunda sadece bu personelin yerini doldurmak amacı ile ev işlerinde kullanmak üzere ailelerin ihtiyaç duydukları personeller için, şirketler kendi sahibi oldukları iştiraklerine personel teminin de bulunabilirler.

Yukarıdaki kurallara uymayan şirketler için;
◊ İhlal kapsamına giren her personel için ödenen maaş tutarlarının 100 katı para cezası,

◊ Rusya hazinesini vergi zararına uğrattığı için para cezası ve genel müdür hakkında adli işlem yapılması

◊ Kanunsuz taşeron işçi sözleşmesi imzalayan her iki firmanın da 6 ay süre ile kapatılması gibi ağır cezalar gündeme gelebilecektir.

Facebook Yorumlar