Rusya’da firmanızın genel müdürünü nasıl değiştirebilirsiniz?

Şirketlerin genel müdür değişikliği yapması, Federasyon kanunları çerçevesinde değişikliğin ilgili devlet kurumlarında resmi kayıt altına alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Genel müdür değişikliğinin sebepleri farklı olabilmesine karşın,bu değişikliğin gerçekleştirilmesine ait prosedürler oldukça önemlidir ve resmi kayıt altına alınma zorunluluğu gerektirmektedir.

Şirket genel müdürü değişikliği işlemleri esnasındaaşağıdaki husulara dikkat edilmesi gerekmektedir;
1. Değişiklik ile ilgili evrakların tüm kanun normlarına uyularak hazırlanmış olması,
2. Değişikliğin ilgili devlet kurumlarına bildirilmiş olması,
3. Değişiklik yapıldıktan sonra,bu değişikliği belgeleyen onaylanmış evrakların ilgili kurumlardan alınması,

Rusya da şirket genel müdürü değişikliği için yapılması gereken işlemleri ise sırası ile kısaca şu şekilde sıralamamız mümkündür;
Şirket kurucusu veya kurucularının Genel müdür değişikliği kararına ilişkin protokolün hazırlanması,
1. Rusya vergi dairelerinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan standart No 14001 dilekçenin hazırlanması,
2. Yukarıda belirtilen dilekçenin Noter de onaylatılması,
3. Birinci madde de bahsi geçen protokol tarihi ile Rusya vergi dairesine değişikliğin bildirilmesi arasında geçen süre 3 iş günün den fazla olmamalıdır,
4. Rusya Federal vergi dairelerine yapılan Rusya da şirket genel müdürü değişikliği başvurusunun olumlu veya olumsuz cevabını nın 5 iş günü sonra size verilmesi konusunda vergi dairesi kanunlar önünde zorunludur,
5. Federal vergi dairesinin genel müdür değişikliğini yapmasının ardından işletmeniz bağlı bulunduğu yerel Rusya vergi dairesini bilgilendirmek zorundadır,
Rusyada genel müdür değişikliği esnasında, kanunen verilen sürelere uyulmaması durumunda işletmeler her kural ihlali için en az 5 bin ruble ceza öngörülmektedir.

Facebook Yorumlar