Rusya’da eş rızası hangi konularda talep ediliyor?

Birçok ülkede mevcut aile kanunları, ticaret kanunları ve diğer medeni kanunlar çerçevesinde uygulanmakta olan eşin rızası koşulları ve mutlak olması gereken durumlar Rusya Federasyonu ilgili kanunlarınca da talep edilmektedir.

Her zaman olduğu gibi 2018 senesinde de vatandaşlarımızı en çok ilgilendiren bu işlemleri ve Rusya Federasyonu kanunlarına göre aile birliğinin başlangıcı sayılan resmi nikâh imza tarihinden itibaren eşlerden diğerinin rızasının arandığı konuları kısaca özetlemeye çalışacağım.

Şöyleki;
Öncelikle en çok sorulan konular içerisinde bulunan şu kesin bilgiyi vermek isterim. Evlilik esnasında alınmak ve/veya satılmak istenen gayrimenkul el değiştirme işlemlerinde hediye etme niyeti de dahil olmak üzere, eşlerden diğerinin noter onaylı rızasının alınması gerekmektedir. Bu işlemlerde her olay için ayrı ayrı farklı ince detaylar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin; evlilik tarihinden önce alınmış bir taşınmazın sahibi tarafından evlilik tarihinden sonra satılması ve/veya hediye edilmesi durumunda bu taşınmaza evlilik esnasında bir iyileştirme (tamirat, oda ilavesi, arazi genişletilmesi vs.)yapılmış ise eş rızası talebi ile işlemin iptali gündeme gelebilir.

Ticari konularda firma ortaklarının yapacağı hisse devirlerinde, yeni firma alım-satımlarında eğer hissedarlar evlilik bağı içerisinde ise yine noter onaylı eş rızası koşulu aranmaktadır.

Bir seneden fazla süreli imzalanacak olan kira kontratlarında eş rızası aranmaktadır. Örneğin; evlilik esnasında alınmış bir araziyi veya daireyi kiraya vermeye karar verdiğinizde, eğer kontrat süresi 1 seneden fazla ise eş rızası almanız gerekmektedir.

Finans kurumlarından alınan kredilerde eş rızası olması gerekir, yine her olay kendi özelliklerine göre ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

Şirket sermayesi artış veya azalışlarında hisse sahiplerinin eş rızası aranmaktadır.
Çocukların evlat edinilmesi prosedürlerinde eş rızası aranmaktadır.

Rusya dışına yapılan çocuklu yolculuklarda yolculuğa katılmayan diğer eşin rızası gerekmektedir.

Çocuklara alınacak olan uluslararası pasaportlarda ve vatandaşlık işlemlerinde eş rızası gerekmektedir.

Evlilik esnasında yapılan araç alım-satımlarında teorik olarak eş rızası evraklar arasında istenmese de eşin mahkemeye başvurması durumunda bu işlem geçersiz sayılacaktır. Çünkü Yargıtay kararları açıktır; devlet kurumlarında süreli ve/veya süresiz kayıt zorunluluğu olan tüm el değiştirme işlemlerinde eş rızası aranması gerekir.

Yukarı da Rusya’da günlük yaşamda en çok sorulan detaylara değinmek istedik, bunlar dışında yaklaşık 68 farklı konuda eş rızası (tıbbi konularda dahil olmak üzere) aranmaktadır. Tabiki her işlem kendine özgü detaylar ve kurallar zinciri incelenerek değerlendirilmelidir.

Ancak şu konuda Rusya da iş yapan ve yaşayan vatandaşlarımızı uyarmak isteriz; bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti uluslarası pasaportlarında evlilik durumu ile ilgili gözle görülür bir ibare veya not bulunmamaktadır. Evli vatandaşlar işlerinin hızlı yapılması için evli olmadıklarını beyan etmektedirler, bu durum ileride sizlere hiç umulmadık bir yer ve zamanda büyük problemler yaşatabilir. Tüm eş rızası gereken işlemlerde vakit ayırarak Türkiye’de bulunan eşin rızasını noter kanalı ile getirmenizde fayda vardır.

 

Facebook Yorumlar