Rusya İcra İnfaz Kurumları (Sudebnie Pristavi) hakkında

634

Rusya İcra İnfaz Daireleri borcunu ödeyemeyen borçlunun borcu, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak veya başka yaptırımlar getirilerek karşılanmasını veya davaya konu olan kararın yine devlet zoru ile uygulanmasının sağlayan Rusya Hukuksal Kurumu’na verilen isimdir.

İlgili kurumun çalışma alanları içerisinde tüm mahkeme kararlarının lehine karar verilen kişi veya kuruluş adına zorla uygulatılması işlemleri girmektedir.Yani kurumun çalışmasını sadece alacak tahsili olarak nitelendirmek doğru değildir.

Ancak kurum tüm işlem ve yazışmalarında dava lehine sonuçlanan kişi veya kuruluşu alacaklı olarak isimlendirir. Davayı kaybeden kişi ve kuruluşu ise borçlu olarak nitelendirir.

Örnek vermek gerekirse, eşler arasında mal bölüşümü, nafaka, çocuk velayeti, çocuklar ile görüşme takvimi, mahkeme kararı ile tedavi, işçinin mahkeme kararı ile işe yeniden alınması, çocuğun aileden alınması,mahkeme kararı ile şirket evraklarının ortaklara teslimi, vs. mahkeme kararlarının tümünün devlet gücü ile uygulatılması…

Borçlarını, zamanında ve kendi rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı alacaklıların, devlet zoru ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına İcra ve İnfaz Hukuku denmektedir.

Rusya’da İcra infaz Hukuku, düzenlemelerinde kuvvet kullanma yetkisini sadece devlete tanımıştır. Ancak bazı kanunlardan yararlanarak oluşturulan özel kolektör şirketler vasıtasıyla bu görevi özel firmalar üstlenebilmektedir.Alacaklının alacağına kavuşması için devlet, icra infaz organlarınca borçlunun mallarına el koyabilir, bu mallar satılabilir ve elde edilen para ile alacaklının alacağı ödenir.

Kural olarak İcra İnfaz Birimi’nin konusu borçlunun şahsı değil, mal varlığıdır. Rus İcra Hukuku’na göre istisna olarak borçlunun şahsına da cebir (güç) kullanılması söz konusu olabilir veya borcunu ödemediğinden dolayı borçluya hapis istemi ile dava açılması mümkündür.

Her geçen sene icra infaz kurumunun yetkileri yapılan ilaveler ile genişletilmektedir. Yurtdışı çıkış yasağı koyma yetkisi, ehliyete el koyma yetkisi,banka kasalarına girme ve açma yetkisi, telefon dinleme ve mesaj takibi yetkisi, işletmelere geçici müdür atama yetkisi, Rusya dışında takip ve arama çıkarma yetkisi gibi konuları örnek vermemiz mümkündür.

Başka bir örnek ile alacak tahsili konusunu kısaca anlatalım: Türkiye merkezli bir firmasınız ve Rusya’daki başka bir ortaklığa veya şahısla sözleşme yaptınız. Aranızda bir ihtilaf sonucunda alacağınızı alamaz duruma geldiniz. Siz sözleşme gereği yükümlülüklerinizi yerine getirmenize rağmen, Rusya tarafı henüz alacağınızı vermemektedir.

Sözleşme gereği, icra takibini Türkiye’de veya Rusya’da başlatabilirsiniz, ancak Rusya’da başlamak hem zaman bakımından hem de alacağınıza zamanında ulaşmanız açısından karşı tarafın malvarlığı mevcutsa, yurtdışındaki malvarlıklarını dondurarak, bir diğer ifade ile ihtiyati tedbir koydurarak hızlı ve pratik bir şekilde sonuca ulaşabilirsiniz.

Rus İcra infaz Hukuku Türk İcra Hukuku’nda tamamen farklı işlediğinden dolayı, Türkiye’de alışılmış yöntemlerle sonuç almanız mümkün değildir. Rusya’da haciz işlemlerine başvurabilmek için öncelikle mahkemeden kararın alınması gerekir.

Facebook Yorumlar