Dikkat! Moskova nehrine yakın sokaklar trafiğe kapatılacak

341
Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 21 ìàÿ 2017. Ó÷àñòíèêè ïåðâîãî âñåðîññèéñêîãî ïîëóìàðàôîíà "ÇàÁåã". Äìèòðèé Ñåðåáðÿêîâ/ÒÀÑÑ

“Lujniki“ yarı maratonunun düzenlenmesi nedeniyle 13 Ağustos 2017 tarihinde Moskova’nın merkezinde bulunan Moskova nehrine yakın sokakların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Moskova Belediyesi Ulaştırma Kompleksi Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Lujnetskaya, Frunsenskaya, Preçistenskaya, Kremlevskaya, Kosmodamianskaya, Şlüzovaya ve Sofiyaskaya Naberejnayaları, Moskvoretskaya, Balçug, Bolotnaya ve Faleevskiy Pereulok sokakları, Bolşoy Moskvoretskiy köprüsü ve Vasilyavskiy Spusk meydanının 09:00-13:00 arası trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Facebook Yorumlar