Babalık Tespit Belgesi Nedir? (Свидетельствообустановленииотцовства)

Rusya Federasyonu aile kanunlarında insanların medeni durumu anlayışı vardır. Bu durum insanların sadece evli veya bekar olup olmadığı konusunu tanımlamaz.Babalık durumu,annelik durumu,annesiz çocuk,babasız çocuk,koruyucu ebeveyn,çocuğun anne veya babasının ehliyet sahibi olup olmadığı gibi birçok durumu inceler.

Öncelikle yukarıda başlıkta belirttiğimiz bu belge ZAGS denilen nüfus memurluklarından verilmektedir.Çocukların babasının kim olduğunu tescil eden hukuki belgedir
Hangi durumlarda bu belgeye gereksinim duyulmaktadır?

Evlilik belgesi ile resmi bağı olmayan ailelerde çocuğun doğumunu takip eden evraklar zincirinde, çocuğun doğum belgesi verilmeden önce nüfus memurlukları öncelikle bu belgeyi düzenlerler ve ardından çocuk doğum belgesi hazırlanır.

Babalık durumunu tespit eden bu belge üç koşulda verilir:
– Resmi evlilik bağı olmayan anne ve babanın Zags kurumuna ortak dilekçe vermesi durumunda
– Resmi evlilik bağı olmayan babanın başvurusu ile (annenin hayatını kaybetmiş olması,annenin annelik haklarının elinden alınması, annenin ehliyetini kaybetmesine sebep olan sağlık sorunlarının oluşması, annenin yaşam yerinin olmaması, annenin belirsiz bir şekilde kaybolması ve bulunamaması gibi durumlarda)
– Mahkeme kararı verilmesi durumlarında.

Hangi Zags (nüfus memurluğu) bu belgeyi verebilir?
– Anne veya babanın ikamet adresinin bağlı olduğu Zags’ların herhangi birinden
– Çocuğun doğduğu hastanenin bulunduğu adresin nüfus memurluğundan
– Mahkeme kararı olması durumunda,mahkeme adresinin bağlı olduğu nüfus memurlukları.

Babalık tespit belgesi hangi bilgileri içerir?
– Çocuğun babasının adı,soyadı
– Çocuğun cinsiyeti,doğum tarihi
– Babalık tespit kayıt numarası ve tarihi
– Babalık durumu belirlendikten sonra çocuğun adı, soyadı,baba adı bilgileri

– Anne bilgileri.
Büromuza yapılan başvurulara göre bir örnek ile özetleyelim fiili durumu:
Baba ve anne evli değildir, çocuk doğar.Anne nüfus memurluğuna giderek doğum belgesi çıkartmak ister.Çeşitli sebeplerden dolayı (baba ile kavgalı olması,babanın Türkiye’de bulunması vs.) çocuk babası kısmını boş bıraktırabilir,çocuk soyadını kendi soyadı olarak verebilir, vs.
Bir süre sonra bu durumu öğrenen baba konuya itiraz eder ve anne ile tekrar nüfus memurluğuna birlikte giderler ve öncelikle babalık tespit belgesinin düzenleterek yeni doğum kağıdı çıkartırlar.

Veya baba ile görüşmedikleri için ortak bir işlem yapılamadığından baba mahkemeye başvurur ve mahkeme kararı ile bu belge düzenlenir.

Facebook Yorumlar