Alacakların tahsilindeki belgenin önemi

2018 senesi neredeyse bir ay kalan şu günlerde Rusya’da,ekonomik krizinde etkisiyle şirketler arasındaki ödeme balansları negatif olarak gelişmekte, alacaklı şirketler ise sorumluluklarını yerine getirmelerine rağmen paralarını tahsil edememektedirler.

Rusya Federasyonu Mahkemeleri birçok alacak davası ile arşivlerini doldurmaya devam etmektedir. Maalesef mahkemeler her alacaklının açtığı alacak davasını,alacaklı tarafın lehine sonuçlandırmamaktadır.

Bu durumun genel nedeni olarak ortaya çıkan, anlaşmaların doğru yapılamaması,yerine getirilen taahhütlerin gerektiği gibi belgesinin olmaması,şirket yöneticilerinin hukuksal terimleri anlayamamasıdır.

Bu bağlamda Rusya Federasyonu’nda çalışan şirket ve şahıslar için birkaç faydalı tavsiye de bulunmak sanırım yararlı olacaktır:

1. Alacaklarınızın tahsili için kanun dışı yöntemler kullanmayı denemeyiniz ve bunu önerenlerikesinlikle dinlemeyiniz.İçinde bulunacağız bu tarzda girişimler hakkınızda Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 330. ve 163. maddeleri başta olmak birçok ağır ceza ile karşı karşıya gelmenize neden olabilir.

2.Yapacağınız sözleşmelerde,itilaf durumlarında nasıl çözüm getirileceği ile ilgili bölümleri çok dikkatli inceleyerek anlamaya çalışınız.

3.Anlaşmada bahsi geçen ve işin yapıldığını kanıtlayan belgeleri tam olarak anlayarak,daha işin devam ettiği tarihlerde bu belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp iş sonuna kadar saklanmasına özen gösteriniz.

4.Anlaşmaların ve anlaşmada bahsi geçen evrakların imza yetkisi olan şahıslar tarafından imzalandığından mutlaka emin olmalısınız.

5.Anlaşmada bahsi geçen dönemlerde ve mümkün olan her durumda karşı taraf ile imzalı ve mühürlü hesap mutabakatı yapmaktan çekinmeyiniz bu sizin kanuni hak ve sorumluluklarınız dahilindedir.

Facebook Yorumlar